E-KONSULTASJON

 

 

Plankebyen Legesenter har etablert e-konsultasjon gjennom Pasientsky.


Tjenesten gjelder ikke for akutt hjelp.

 

Plankebyen Legesenter har nå også etablert PasientSkys løsning for e-konsultasjon og ser på metoden som et nyttig supplement til den tradisjonelle kommunikasjonen med pasientene, 

Eksempler på områder hvor e-konsultasjon vil være nyttig:
 

 • Forenkling av attester og lignende dokumentasjon.

 • Situasjoner der det kan være lettere for pasienten å ordlegge seg skriftlig.

 • Pasienter på reise, kan for eksempel sende fastlegen bilder av utslett, insektbitt og lignende.

 • Oppfølging og registrering av hjemmeoppgaver, som registrering av hodepinekalender og lignende.

 • Pasienter kan følges opp med veiledning eller henvisning i etterkant av prøver, røntgen og andre undersøkelser.

 

 

I PasientSky kan du bestille ordinær time og faste resepter hos oss hele døgnet. Du kan også benytte e-konsultasjon; en chat-tjeneste hvor du kan stille spørsmål direkte til behandleren din. Alt skjer på det

høyeste sikkerhetsnivået, og det er kun du som har tilgang til din profil.

Ytterligere informasjon om e-konsultasjon: 

 

 

Ved Plankebyen Legesenter har vi åpnet for e-konsultasjon. ved forespørsel kan lege vurdere om det kan behandles som en e-konsultasjon eller om pasient må inn på time. 

 

Eksempel på gode områder å benytte e-konsultasjon
:

 • Oppfølgende spørsmål om legemiddelbruk og f.eks. bivirkninger og manglende og/eller svak effekt

 • Tilleggsspørsmål man glemte å ta med ved siste konsultasjon som eks. informasjon om mulige kostrestriksjoner, råd rundt fysisk aktivitet, samt spørsmål om smittefare mm.

 • Råd ved sykdomsforløp av lengre varighet enn forventet, samt når man eventuelt bør oppsøke lege på nytt, eksempelvis ved langvarig influensa,  luftveisplager etc.

 • Nye symptomer som er lite plagsomme men som skaper engstelse, som ved f.eks. muskelsmerter og utmattelse etter trenings terapi for pasienter med muskel- og skjelett-lidelser

 • Oppfølging av lettere psykiske lidelser. Eksempelvis ytre hendelser som forverrer angst

 • Rådgivning vedr. informasjon som skal tilflyte familie og arbeidsgiver dersom pasient har fått påvist en kronisk sykdom som foreløpig er relativ symptomfattig

 • Støtte/trøste kronikere med sykdoms forverring og plager samt bistand med videre behandlingsalternativer. Eksempel er periodiske forverring hos pasienter med reumatisme i et fast behandlingsopplegg

 • Korrigering av sykdoms fortolkning samt behandling som pasienten mottar fra venner og kjente, samt småbarnsforeldre som kan bli rådet til å ikke vaksinere barna sine og heller oppsøke smitte ringer mm.
   

Eksempel hvor e-konsultasjon IKKE skal benyttes:
 

 • Legen kan ikke under noen omstendighet sykemelde via e-konsultasjon

 • e-konsultasjon bør ikke benyttes i tilfeller hvor det kan / bør føre til en henvisning

 • Oppstart på forskrivning av A- og B-preparater

 • Vurdering av akutt forverring

 • Problemstilling som er relatert til / kommer i etterkant av en legeundersøkelse, og som krever en ny undersøkelse. Eksempler er: Smerte/plage oppstår fra annet sted etter fallskade, hematuri etter magesmerter, alvorligere bivirkninger etter oppstart med medikament mm.

 • Vurdering av forverring som vil kreve klinisk undersøkelse. Eksempler kan være: plagsomme utslett og sår, skader som er vurdert initialt og hvor smerter og funksjonsnedsettelse ikke roer seg, tilstander med økende og uforklarlige smerter, psykiatriske problemstillinger som krever samtale etc.

 • Sammensatte problemstillinger som krever omfattende tiltak. Eksempel er: forverring av kronisk sykdom med behov for større medisinrevisjon samt dersom pasient lider av flere sykdommer samtidig og der bildet er uklart.

 • Problemstillinger som er forsøkt løst i tidligere e-konsultasjoner uten hell!

E-konsultasjon sidestilles legebesøk – kostnad kr. 152 og kr 49 i tillegg hos spesialist.

En e-konsultasjon betyr "elektronisk kommunikasjon" mellom pasient og fastlege eller stedfortreder. Fastlege eller stedfortreder skal ha behandlingsansvar for pasienten. Betaling kan kun kreves ved etablert sykdom/lidelse hos pasienten og e-konsultasjonen skal være journalverdig på linje med ordinær konsultasjon/sykebesøk. E-konsultasjonen skal også inneholde en medisinsk vurdering og anses først sluttført når legen har vurdert henvendelsen og gitt pasienten en tilbakemelding.

Last ned PasientSky sine apper som er tilgjengelig for både Android og iOS.

Plankebyen Legesenter AS

Storgata 37

1607 Fredrikstad

Behov for øyeblikkelig hjelp - Ring: 69 30 03 99
 • Facebook Basic Black
 • Google+ Basic Black

© 2020 av Plankebyen Legesenter AS.