top of page

E-KONSULTASJON

 

 

Plankebyen Legesenter har etablert e-konsultasjon gjennom Helsenorge.


Tjenesten gjelder ikke for akutt hjelp.

 

Plankebyen Legesenter har nå også etablert Helsenorge sin løsning for e-konsultasjon og ser på metoden som et nyttig supplement til den tradisjonelle kommunikasjonen med pasientene, 

Eksempler på områder hvor e-konsultasjon vil være nyttig:
 

 • Forenkling av attester og lignende dokumentasjon.

 • Situasjoner der det kan være lettere for pasienten å ordlegge seg skriftlig.

 • Pasienter på reise, kan for eksempel sende fastlegen bilder av utslett, insektbitt og lignende.

 • Oppfølging og registrering av hjemmeoppgaver, som registrering av hodepinekalender og lignende.

 • Pasienter kan følges opp med veiledning eller henvisning i etterkant av prøver, røntgen og andre undersøkelser.

 

 

Hos Helsenorge kan du bestille ordinær time og faste resepter hos oss hele døgnet. Du kan også benytte e-konsultasjon; en chat-tjeneste hvor du kan stille spørsmål direkte til behandleren din. Alt skjer på det

høyeste sikkerhetsnivået, og det er kun du som har tilgang til din profil.

helsenorge-app-web.png
Ytterligere informasjon om e-konsultasjon: 

 

 

Ved Plankebyen Legesenter har vi åpnet for e-konsultasjon. ved forespørsel kan lege vurdere om det kan behandles som en e-konsultasjon eller om pasient må inn på time. 

 

Eksempel på gode områder å benytte e-konsultasjon
:

 • Oppfølgende spørsmål om legemiddelbruk og f.eks. bivirkninger og manglende og/eller svak effekt

 • Tilleggsspørsmål man glemte å ta med ved siste konsultasjon som eks. informasjon om mulige kostrestriksjoner, råd rundt fysisk aktivitet, samt spørsmål om smittefare mm.

 • Råd ved sykdomsforløp av lengre varighet enn forventet, samt når man eventuelt bør oppsøke lege på nytt, eksempelvis ved langvarig influensa,  luftveisplager etc.

 • Nye symptomer som er lite plagsomme men som skaper engstelse, som ved f.eks. muskelsmerter og utmattelse etter trenings terapi for pasienter med muskel- og skjelett-lidelser

 • Oppfølging av lettere psykiske lidelser. Eksempelvis ytre hendelser som forverrer angst

 • Rådgivning vedr. informasjon som skal tilflyte familie og arbeidsgiver dersom pasient har fått påvist en kronisk sykdom som foreløpig er relativ symptomfattig

 • Støtte/trøste kronikere med sykdoms forverring og plager samt bistand med videre behandlingsalternativer. Eksempel er periodiske forverring hos pasienter med reumatisme i et fast behandlingsopplegg

 • Korrigering av sykdoms fortolkning samt behandling som pasienten mottar fra venner og kjente, samt småbarnsforeldre som kan bli rådet til å ikke vaksinere barna sine og heller oppsøke smitte ringer mm.
   

Eksempel hvor e-konsultasjon IKKE skal benyttes:
 

 • Legen kan ikke under noen omstendighet sykemelde via e-konsultasjon

 • e-konsultasjon bør ikke benyttes i tilfeller hvor det kan / bør føre til en henvisning

 • Oppstart på forskrivning av A- og B-preparater

 • Vurdering av akutt forverring

 • Problemstilling som er relatert til / kommer i etterkant av en legeundersøkelse, og som krever en ny undersøkelse. Eksempler er: Smerte/plage oppstår fra annet sted etter fallskade, hematuri etter magesmerter, alvorligere bivirkninger etter oppstart med medikament mm.

 • Vurdering av forverring som vil kreve klinisk undersøkelse. Eksempler kan være: plagsomme utslett og sår, skader som er vurdert initialt og hvor smerter og funksjonsnedsettelse ikke roer seg, tilstander med økende og uforklarlige smerter, psykiatriske problemstillinger som krever samtale etc.

 • Sammensatte problemstillinger som krever omfattende tiltak. Eksempel er: forverring av kronisk sykdom med behov for større medisinrevisjon samt dersom pasient lider av flere sykdommer samtidig og der bildet er uklart.

 • Problemstillinger som er forsøkt løst i tidligere e-konsultasjoner uten hell!

En e-konsultasjon betyr "elektronisk kommunikasjon" mellom pasient og fastlege eller stedfortreder. Fastlege eller stedfortreder skal ha behandlingsansvar for pasienten. Betaling kan kun kreves ved etablert sykdom/lidelse hos pasienten og e-konsultasjonen skal være journalverdig på linje med ordinær konsultasjon/sykebesøk. E-konsultasjonen skal også inneholde en medisinsk vurdering og anses først sluttført når legen har vurdert henvendelsen og gitt pasienten en tilbakemelding.

Helsenorge_app_1.jpg
6973385.png
Last ned Helsenorge sine apper som er tilgjengelig for både Android og iOS.
bottom of page