top of page
Åpningstider: Stengt lunch (12.00 - 12.45)

8:00 – 15:30

STENGT

Mandag - Fredag

Lørdag & Søndag


Høy faglig ekspertise, og medmenneskelighet i sentrum

Lab timer må forhåndsbestilles dersom du ikke har time hos fastlegen. Åpningstider er:

Mandag - Onsdag

Fredag

8:00 – 14:30

Før kl. 11.00

Aktuelt:

 

Viktig!

Logg deg inn via Pasientsky appen eller Pasientsky.no for lett kontakt med legesenteret. Skal du kontakte oss på vegne av barn eller andre pårørende i deres navn, må du bruke Pasientsky.no (IKKE appen). Der legger du inn den det gjelder som relasjon med din bank id. Online booking av timer gjelder ofte litt frem i tid. Hvis du trenger time som haster, må du enten møte opp, ringe eller sende hastemelding i Pasientsky under "Annen henvendelse" 

Ny ordning for bestilling av timer hos Dr Carene Loss Rian, Charlotte Gregersen og Anette Normann:
 

Det er nå kun mulig å bestille time 1 uke om gangen og ikke frem i tid. Det betyr at det hver fredag fra ca kl 1530, legges det ut en tom timebok for uken etter. Timeboken ligger online i Pasientsky. Dette skjer hver fredag. Ta kontakt på tlf eller via Pasientsky e-dialog om dere trenger time og ikke får opp ledige timer. Kan det vente til uken etter, kan dere prøve igjen neste fredag. 

Vi vurderer og behandler blant annet følgende:
 • Nedsatt allmenntilstand

 • Høyt blodtrykk

 • Betennelsetilstander

 • Fordøyelsesplager

 • Vaksinasjoner

 • Mage og tarm problematikk

 • Prøvetaking og resultater

E-konsultasjoner:
 

Pga. høy arbeidsbelastning vil mange av e-konsultasjonene besvares etter kl. 16.00. Det medfører kveldstakst med noe høyere honorar for tjenesten.

Alle innbyggere i Norge har en rett til å kunne skifte fastlege inntil 2 ganger årlig. Mer informasjon hos Helfo.

Pasientsky.png

Bestille time enda enklere?

Last ned apper for både Android og iOS nedunder
Pasiensky_hand_large.png

Timebestilling til laboratoriet:

Ta kontakt med sekretærer via e-dialog i Pasientsky, telefon eller i skranken for tidspunkt du ønsker å komme på laboratoriet. Dette kan være for blodprøver, vaksiner, injeksjoner eller øreskylling. 

Vikarlege i 2024

Fra 2/2-24 vil vi ha en vikar på senteret vårt.  Astrid Kylstad Kleive er en erfaren lege med flere års erfaring fra allmennpraksis. Hun skal i utgangspunktet jobbe alle tirsdager samt fredager i ulike uker for Anette Normann, i tillegg til onsdager for Carene Loss Rian. 

Endring i dager vil kunne forekomme ved kurs eller annet fravær.

Velkommen til Astrid!

VIKTIG: Influensavaksine høsten 2024

Influensavaksine anbefales spesielt for:
 

 • gravide etter 12. svangerskapsuke, i andre og tredje trimester. Gravide i første trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine.

 • beboere i omsorgsboliger og sykehjem.

 • alle fra fylte 65 år.

 • Barn og voksne med:

 • diabetes type 1 og diabetes type 2.

 • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt.

 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade.

 • nedsatt immunforsvar.

 • svært alvorlig fedme (KMI over 40).

 • annen alvorlig eller kronisk sykdom som legen din mener kan gjøre deg ekstra utsatt ved influensa.
   

I tillegg anbefales influensavaksine til:
 

 • helsepersonell som har pasientkontakt. Disse er i stor grad utsatt for smitte, og dersom de selv blir smittet kan de være en betydelig smittekilde for sine pasienter.

 • husstandskontakter til svært immunsupprimerte pasienter, det vil si pasienter som har svekket immunforsvar grunnet sykdom eller behandling

 • svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. Hovedhensikten med vaksinasjon av svinerøktere er å hindre influensasmitte mellom mennesker og griser, og dermed hindre utvikling av virus med nye egenskaper.

bottom of page